آرشیو برچسب ها : انواع رطوبت ساز

رطوبت ساز پروانه ای رطوبت ساز پروانه ای رطوبت ساز های گروه صنعتی دمایار مطابق با آخرین استاندردهای روز ملی ایران تولید می شوند. کاربرد بیشتر رطوبت سازهای پروانه ای درسالن های پرورش قارچ، گلخانه ها، مرغداری ها و مکانهای نیازمند به رطوبت میباشد. رطوبت سازها دارای مشخصات فنی مختلف می باشند که براساس نیازهای […]

دستگاه های رطوبت ساز یکی از پرکاربردترین دستگاه های مورد نیاز در صنایع گوناگون از جمله تولید و پرورش قارچ، مرغداری ها، دامداری ها، گلخانه ها و… می باشند. این نوع دستگاه ها در ابعاد و ظرفیت های گوناگون طراحی و تولید می گردند. لازم به ذکر است میزان رطوبت دهی دستگاه ها قابل تنظیم […]