آرشیو برچسب ها : اندازه های انواع ایستگاه گازهای شرکت دمایار

گاز طبیعی استخراج شده دارای فشار بسیار زیادی می باشد که غیر قابل مصرف برای مصارف خانگی وصنعتی می باشد. به منظئر رفع این مشکل از ایستگاه های گاز استفاده می شود تا فشار گاز را به میزان مناسب تنظیم نمایند. همچنین ایستگاه های گاز تولیدی گروه صنعتی دمایار امکان گرم کردن ، اندازه گرفتن […]