آرشیو برچسب ها : الکترو پمپ کفکش

الکترو پمپهای کف کشSPD این الکترو پمپ ها مجهز به سیستم حفاظت IP68  بوده و دارای سیستم آب بندی از نوع مکانیکال سیل بور گمان آلمان در قسمت موتور و پمپ میباشد و همچنین مجهز به سنسورهای حرارتی هستند. پروانه الکتروپمپها از نوع باز و نیمه باز می باشد. الکتروپمپها بر اساس استاندارد Din24255 طراحی […]