آرشیو برچسب ها : اقدامات بهداشتی ورود به سالن

اهمیت یک شروع خوب و تاثیر آن بر عملکرد و وزن نهایی جوجه های گوشتی بر کسی پوشیده نیست. سهولت دسترسی به آب و دان و همچنین مزیت های بهداشتی این نوع کاغذ به عنوان یک سفره بهداشتی باعث شده تا در بیش از 40 کشور مورد استفاده و استقبال پرورش دهندگان جوجه یکروزه قرار […]

اصول بهداشتی و نکات فنی رعایت اصول بهداشتی همان پیشگیری است.یک برنامه خوب بهداشتی که سعی کند تجهیزات و ساختمان ها را تمیز نگه دارد و پرندگان بیمار را قرنطینه کند بسیار با ارزش است. رعایت اصول بهداشتی کمک می کند تا وقوع بیماری و شیوع آن به حادقل برسد.بعضی از اصول ضروری به قرار […]