آرشیو برچسب ها : اعطای نمایندگی لانچر و رسيور

دستگاه لانچر و رسیور یکی از دستگاه هایی می باشد که با اراسال توپکی در لوله های نفت و گاز و فشاری که در مسیر باری ایجاد می کند بعد از رسوباتی که در کناره داخلی لوله ها جمع آوری می شوند آن ها به سمت رسیور هدایت می کنند. این عمل باعث رسوب زدایی […]

این دستگاه ها با ارسال توپک مخصوص به داخل لوله های انتقال گاز و نفت و ایجاد فشار از سوی دیگر رسوبات داخل لوله را جمع آوری کرده و در انتهابه رسیور تحویل می دهد. همچنین با استفاده از یک ضخامت سنج بعد از توپک می توان قطر داخلی لوله را به منظور تشخیص میزان […]