آرشیو برچسب ها : اصطلاح فنی دمایار

فن و هواکش های با فشار قوی دارای سه حالت کار متفاوت هستند که می توانند به صورت فشار زیاد و متوسط و کم تولید و مورد استفاده مشتریان قرار گیرند. هواکش های با فشار قوی در صنایع سیمان، نفت و گاز ، پتروشمی، کوره های صنعتی و … مورد استفاده قرار می گیرند. از […]