آرشیو برچسب ها : استفاده وسیع از دستگاه اسکرابر

اسکرابر ها برای جداسازی ذرات معلق و مایعات سنگین از گاز و در ایستگاه های اصلی انتقال گاز و نفت از این دستگاه بیش تر استفاده می گردد. دستگاه اسکرابر از تعداد زیاد Cyclone تشکیل شده که نقش فیلتر شدگی را دارد. ویژگی های اسکرابرها کروه صنعتی دمایار عدم مقاومت در خط انتقال ثابت شدن […]