آرشیو برچسب ها : استفاده از چیلر

وسایل انبساط چیلر مارپیچی وسایل انبساط مایع برای حفظ اختلاف فشار بین دو سمت پرفشار و کم فشار سیستم تبرید  به همان میزانی که توسط کمپرسور برقرار شده است استفاده می شود این اختلاف فشار اجازه می دهد تا درجه حرارت اواپراتور به اندازه کافی برای جذب حرارت از آبی که باید خنک شود پایین […]

بهره برداری چیلرهای جذبی هنگام بهره برداری از چیلرهای جذبی ملاحظات بسیاری در نظر گرفته می شود،از جمله: محدودیت دمای آب خنک کن پلانتهای ترکیبی چیلر ملاحظات ویژه برای چیلرهای جذبی شعله مستقیم استاندارهای رده بندی تجهیزات محدودیت دمای آب خنک کن درجه حرارت آب خنک کن تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد چیلر جذبی دارد.با […]