آرشیو برچسب ها : استفاده از سلول های خورشیدی

سلول های خورشیدی انعطاف پذیر نکته ی جالب در سلولهای خورشیدی انعطاف پذیر و بی شکل پایه ,پلیمر این است که می توانید آنها را بر روی کوله پشتی یا لباس هایی مانند کلاه و ژاکت وصل کنید . این نوع سلول ها برای کارهایی از قبیل ساخت مدل ،هواپیماها ،قطارها ،هواناوها،بالن ها و راکت […]

شارژر تلفنی خودتان را بسازید همان داستان قدیمی درست هنگامیکه دارید با موبایل صحبت میکنید باطری اش تمام می شود و ناگریز مکالمه قطع می شود. شما شارژر موبایل همراهتان نیست و حتی اگر هم باشد تا چند مایل دورتر هیچ برقی در کار نیست.در مرکز تکنولوژی جایگزین در انگلیس یک تلفن خورشیدی وجود دارد.گرچه […]