آرشیو برچسب ها : استاندارد های راکتورهای تولیدی گروه دمایار

بسیاری از محصولاتی و موادی که در صنعت تولید می شود ماهیت شیمیایی مواد اولیه آن ها تغییر پیدا می کنند و مورد استفاده صنایع قرار می گیرد. این تغییر ماهیت و ایجاد واکنش شیمیایی بیش تر در تجهیزاتی مثل رآکتورها صورت می گیرد. رآکتورها با توجه به واکنش شیمیایی که دارند در انواع مختلف […]

بسیاری از فرآيندهاي توليد مواد و محصولات شيميايي با تغيير در ماهيت شيميايي مواد اوليه و تبديل آنها به مواد ديگر انجام مي پذيرد. اين تغيير ماهيت ناشي از واکنش شيميايي در مواد اوليه بوده که در تجهيزاتي به نام رآکتورها انجام مي پذيرد. رآکتورها با توجه به نوع واکنش شيميايي ، هدف و ميزان […]