آرشیو برچسب ها : استاندارد شیر گاز

شیر مصرف: در کلیه ساختمان هایی که دارای لوله کشی گاز می باشند علاوه بر نصب یک شیر اصلی درنزدیکی درب ورودی،در نزدیکی هر دستگاه گازسوز نیز یک شیر مصرف قرار دارد تا در مواقع ضروری بتوان با بستن این شیر از ورود گاز به همان دستگاه جلوگیری نمود. وظیفه شیر اصلی نیز قطع و […]