آرشیو برچسب ها : ازن زن ژنراتور

دستگاههای ازن ژنراتور امروزه بيش از يك هزار تصفيه خانه آب از ازن بعنوان بخشي از تصفيه شيميائي استفاده مي كنند كه اغلب آنها در كشورهاي غربي بويژه فرانسه ، سوئيس و كانادا قرار دارند و بزرگترين تاسيسات گند زدائي با ازن در مناطق پاريس و مونترال میباشد . تاكنون براي گندزدائي آب روشهاي مختلفي […]