آرشیو برچسب ها : ازامکانات جت هیترها

جت هیتر دو موتوره دو گانه سوز جت های هیتر دو موتوره دو گانه سوز دمایار  جزو سیستم های گرمایشی می باشد و انقلاب جدیدی را در سیستم های گرمایشی به وجود آورده اند. این دستگاه ها در مکان هایی که آلودگی و شرایط نامناسب جوی است بیش تر مناسب و مورد استفاده قرار می […]

جهت گرما رساني بهتر به محيط  ميتوان ازانواع هيترهاي صنعتي استفاده نمود . جت هيترها و يونيت هيترها به جهت مصرف بهينه اي كه دارند گزينه هاي مناسبي براي گرمايش فضاهاي صنعتي به شمار ميروند. يونيت هيتر ها به جهت مصرف كمتر سوخت وكم صدا بودن انها داراي امتيازبرتري مي باشند. هيترهاي كابينتي به دليل […]