آرشیو برچسب ها : اجزا مخازن کوئلی

مخازن کوئلی از تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز مشتری و طراحی شده توسط گروه صنعتی دمایار می باشد برای تبادل گرمایی بین دیگ و مصرف کننده می باشد مخازن کوئلی طبق استاندارد برای تهیه آب گرم مصرفی یا آب داغ طراحی شده است. در اندازه های مختلفی تولید و نصب دستگاه آسان و ساده میباشد جهت […]