آرشیو برچسب ها : اجزای سیستم گرمایش کفی

گرمایش تشعشعی کفی کف طبقات ساختمان را می توان یا استفاده از کابل های با مقاومت الکتریکی بالا و گردش هوای گرم در داخل معابر و گردش آب گرم داخل کوئل های آبی گرم کند به این ترتیب گرمای کف اتاق به واسطه انتقال حرارت رسانایی به کف پای افراد منتقل و هوای اتاق نیز […]