آرشیو برچسب ها : اجاق گاز جعبه ای خورشیدی

ساختن یک اجاق خورشیدی پروژه ساخت این اجاق خورشیدی بسیار ساده است ما انرژی خورشید را از یک منطقه نسبتاً گسترده ای مهار کرده و با استفاده از آیینه ها آن را در منطقه کوچکتری متمرکز می سازیم. به منظور حفظ گرما صفحه پلی استرن را دو طرف این منطقه قرار می دهیم. جعبه ای […]