آرشیو برچسب ها : اثربخشی چیلر جذبی دو اثره

 چیلر جذبی دو اثره ضریب عملکرد چیلرهای دو اثره تقریباً دو برابر ضریب عملکرد چیلرهای تک اثره می باشد. و این مزیت مهم چیلر جذبی دو اثره موجب استفاده بیش از 95 درصد از این نوع چیلرها و نصب آن ها دردنیا گردیده است. محلول لیتیم بورماید رقیق به سمت ژنراتور دما بالا و دما […]