آرشیو برچسب ها : ابزوربر و ژنراتور

ژنراتور

فروردین ۱۱, ۱۳۹۳ مقاله های سایت

ژنراتور –          عملیات تلغیظ محلول لیتیم بروماید در ژنراتور انجام می شود. –          چیلرهای یک اثره دارای یک ژنراتور هستند با آب گرم و آب داغ و یا بخار گرم می شود. –          برخی ژنراتورها مانند اواپراتورها و ابزوربرها دارای افشانک هایی هستند که محلول رقیق از طریق آنها در فضای پوسته پاشیده می شود […]

سیالات مورد استفاده در سیستم جذبی شاید عمده ترین تفاوت بین سیکل های تراکمی بخار و تبرید جذبی نوع مایعات استفاده شده می باشد.سیکل تبرید تراکمی بخار به طور کلی از یک هالوکربن به عنوان مبرد استفاده می کند. آب مقطر پایدار،غیر سمی و کم هزینه و در دسترس و سازگار با محیط زیست و […]