آرشیو برچسب ها : آموزش نصب بخاری صنعتی اماکن ورزشی

ار آنجا که محیط های ورزشی غالبا کاربری موقتی از سیستم های گرمایشی هستند در صورت استفاده از سامانه موتورخانه مرکزی بایستی در روزهای تعطیل نیز سامانه را روشن نگه داشت؛ چرا که در این سامانه ها نمی توان به محض روشن کردن موتورخانه، گرمای مطلوبی ایجاد نمود. گروه صنعتی دمایار برای رفع این مشکل […]