آرشیو برچسب ها : آشنایی با توربین گاز

توربین گاز

فروردین ۲۶, ۱۳۹۳ مقاله های سایت

توربین گاز این گونه توربین ها با گاز ناشی از احتراق مخلوطی از هوای فشرده پرفشار و سوخت کار می کنند توربین های گاز در دو گروه صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند توربین های صنعتی برای کار پیوسته و سنگین مناسب هستند و بازده آنها از انواع غیر صنعتی کمتر است […]