آرشیو برچسب ها : آشنایی با اکومولاتور بخار دمایار

اکومولاتور یا همان مخزن ذخیره بخار، یک مخزن عایق بندی شده فولادی است که بخار و یا آب داغ را تحت فشار در خود نگه داری می کند. در دسته تجهیزات ذخیره انرژی قرار می گیرد.این  دستگاه مناسب برای مکان های می باشد که به فشار بالای بخار در زمانی کوتاه نیاز دارند که می […]

دستگاه اکومولاتور بخار دمایار با تولید بالای بخار در زمان کوتاه برای این مهم کاربرد دارد. دستگاه اکومولاتور بخار در حجم و فشارهای کاری مناسب قابل طراحی است. شیر اطیمنان و سیستم کنترل برای ایجاد ایمنی این دستگاه دمایار قابل نصب است عدسی های مورد استفاده از نوع Elliptical Head، و … مطابق استاندارد می […]