آرشیو برچسب ها : آشنایی با انواع کوروگیت تولیدی گروه دمایار

باتوجه به اینکه محل احتراق سوخت و هوای خروجی مشعل ها،کوره ها هستند و دمای کوره تاحدود بسیار زیادی بالا می رود پس این افزایش دما موجب انبساط در بدنه ی کوره می شود. این انبساط بیشتر در جهت طول کوره خود را نشان می دهد زیرا طول کوره نسبت به بقیه بخش های بدنه […]