آرشیو برچسب ها : آشغالگیر ریز مکانیکی

آشغالگیر فاضلابی که وارد تصفيه‌خانه می‌شود گاه دارای تکه‌های چوب ريشه درختان تکه پارچه و مواد مشابه ديگر میباشد. به منظور حفاظت از تجهيزات و کاهش اختلال در جريان داخل تصفيه‌خانه آشغال‌ها را به وسیله آشغال‌گير‌های ميله‌ای از فاضلاب جدا می‌کنند. بيشتر آشغال‌گير‌های به کار رفته در تصفيه‌خانه‌ها از ميله‌های موازی تشکیل یافته اند که […]