آرشیو برچسب ها : آسیاب مواد شیمیایی

ترکیب ممکن است کار برداشت از تراکتور گرفته، اما تراکتور هنوز هم بخش عمده کار در یک مزرعه مدرن است. آنها استفاده می شود به فشار ادوات ماشین هایی که تا زمین، بذر گیاه، و انجام کارهای دیگر. ادوات خاکورزی توسط شل کردن خاک و کشتن علف های هرز یا گیاهان رقابت آماده سازی خاک […]

آسیاب چکشی: جهت خرد نمودن انواع غلات مثل ذرت ،جو،گندم،کاه،یونجه خشک،مواد شیمیایی مانند زاج، و نمک ومشابه کاربرد دارد و شامل یک بدنه فولادی است که در درون آن چکشها توسط نیروی محرکه به حرکت درآمده و حول یک محور دوران می کند و مواد در اثر ضربه چکش ها خرد شده وسپس متناسب با […]