آرشیو برچسب ها : آبگرمکن دیواری 160i لورچ

آبگرمکن دیواری 160i  لورچ آبگرمکن دیواری مدل 160 i لورچ قبلیت فراهم کردن آب گرم را به صورت مداوم را دارد. در گذشته با بکار گیری آبگرم کن های مخزن دار، هنگام نیاز به آب گرم، باید منتظر گرم شدن آب بمانید و بعد از استفاده سرد می گردد و همیشه نگرانی سرد شدن آب […]