دستگاه-ضدعفونی-کننده-اب

ضدعفونی کننده UV

0 نظر برچسب: , , , , , ,

نور فرابنفش در طول موج بين 200nm   و 280nm  خاصيت گندزدايي آب را دارد و بر روي DNA ميكروارگانيسم ها تاثير میگذارد و آنها را عقيم مي كند و بدين…

گند-زدایی-اب-خنک

گندزدایی اب خنک

0 نظر برچسب: , , , , ,

يكي از مشكلاتی که درسيستم هاي  آب خنك كن وجود دارد رشد سريع ميكرو ارگانيسم هاي موجود در آب ميباشد . براي رشد ميكرو ارگانيسم ها، فضاي تاريك و كثيف…