6

اواپراتور سردخانه ای

0 نظر برچسب: , , , , , ,

اواپراتورهای سردخانه ای اواپراتورهای این شرکت در24 مدل باظرفیت های 2/5 الی 76/5  kw مطابق استاندارد کاتالوگ تولید ودرخارج ازاین  ظرفیت ها بر اساس سفارش قابل تولید می باشند. بدنه…

1

اواپراتور

0 نظر برچسب: , , , , ,

اواپراتور و کندانسور سردخانه های خودرویی اواپراتور و کندانسورهای مورد نیاز درسردخانه های متحرک یا سردخانه های  خودرویی یکی دیگر از محصولات شرکت دمایار می باشد. اواپراتور  و کندانسورهای خودرویـی…

1

اواپراتور سردخانه خودرویی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

اواپراتور سردخانه خودرویی اواپراتوروکندانسورسردخانه های خودرویی اواپراتور و کندانسورهای موردنیاز درسردخانه های متحرک یا سردخانه های  خودرویی یکی از محصولات شرکت دمایار می باشد. اواپراتور  و کندانسورهای خودرویـی درظرفیـت های…

7

اواپراتور سردخانه ای

0 نظر برچسب: , , , , , ,

اواپراتور سردخانه ای اواپراتورهای سردخانه ای(زیرصفروبالای صفر) اواپراتورهای شرکت درمایاردر24 مدل باظرفیت های مختلف از 2/5 الی 76/5  kw مطابق با استانداردای روز دنیا تولید و طراحی میشود و در…