اب-بند-مکانیکی

آب بند های مکانیکی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

در صنایع شیمیایـی از تجهیزاتی مانند پمپ ،کمپرسـور،همزن و… استفاد ه میشـود.چون این تجهیزات بیشتر با سیالات خاص و خطرناک د ر تمـــاس میباشد و نیـروی  محرکه این دستگاهها خارجی…