سیستم های دانخوری اختصاصی با طراحی لوله های خط دار و تغییرات اساسی درشکل بشقاب ها توسط گروه صنعتی دمایار به تولید رسیده اند.

گروه صنعتی دمایار با تولید سیستم های دانخوری اختصاصی بر بسیاری از مشکلات و محدودیت های سیستم های پیش فائق امده است.

از امکانات سیستم دانخوری میتوان به امکان دسترسی به دان از تمام جهات  اشاره کرد .و همچنین بشقاب های این سیستم به صورت جداگانه دارای دریچه کنترل میزان دان می باشد..

گروه صنعتی دمایار با درنظرگرفتن مرغ ها از یک روزگی تا پایان دوره ،سیستم های دانخوری را بابشقاب هایی که دارای  قابلیت تنظیم ارتفاع می باشند به تولید رسانیده است..

ازمزایا سیستم دانخوری می توان به عدم آلودگی دان به کود، پر و مواد زاید نام برد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *