کولرهای آبی بیشتر مناسب فضاهای نه چندان وسیع و مناطق با رطوبت کم آب و هوایی هستند

مزایای کولرهای آبی دمایار

هوای خنک و مطبوع

طول عمر زیاد

مصرف کم موتور به علت خازن دار بودن

پوشش رنگ ضدزنگ

پاسخی بگذارید