هیترهای برقی تک فاز دمایار مورد استفاده در:

مکان های عمومی

انبارها

ساختمان های اداری

و همچنین سالن های صنعتی می باشد

از مشخصات فنی هیترهای برقی

توان حرارتی بالای این محصول دمایار

هوادهی مناسب و مشخصات برقی متناسب با محیط

توان موتوری بالا و وزن مناسب از ویژگی های فنی و منحصر به فرد هیترهای برقی  دمایار می باشد

پاسخی بگذارید