شرکت دمایار با سابقه ترین گروه صنعتی در تولید فلیتر شنی می باشد. فیلترهای شنی برای گرفتن املاح معلق و برخی از ناخالصی های محلول در آب، با استفاده از مواد منعقد کننده شیمیایی و تصفیه مقدماتی یا بدون آن کاربرد دارد.

فیلتر شنی شرکت دمایار ترکیبی از دوام و طراحی اختصاصی را شامل می شود که در اندازه مختلف جوابگوی نیازهای مختلف می باشد. تمامی مراحل ساخت فیلتر شنی با اصول مهندسی شده طراحی و عرضه می گردد.

فیلترهای شنی برای خالص سازی آب مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربردهای دیگر  فیلتر شنی

فیلتر شنی آب خالص را از رسوبات، فلزات، هیدروکربن ها و موارد دیگر جدا می کند.

فیلترهای شنی خود به انواع مختلفی تقسیم می شوند. از جمله:

فیلتر شنی تحت فشار،

فیلتر شنی حوضچه ای

فیلتر شنی های آرام

اما کاربرد همه این فیلترها تصفیه آب و خروجی آب تمیز می باشد. کاربرد مؤثر فیلترهای شنی این می باشد که بدون اضافه کردن مواد شیمیای آب زلال را تحویل می دهد.

پاسخی بگذارید