رطوبت ساز ها یکی از سیستم های پیش نیاز در صنعت کشاورزی می باشند با استفاده از این دستگاه ها می توان میزان یازدهی را در صنعت کشاورزی به طرز چشمگیری افزایش داد.

از ویژگی های رطوبت ساز های تولیدی شرکت دمایار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

در سایز و اندازه های مختلف
مناسب برای سالن قارچ، مرغداری کارخانه های بتون سازی
تولید رطوبت پودر شده و کاملا یکنواخت و همگن

پاسخی بگذارید