سيستم هاي دانخوري اختصاصي با طراحي لوله هاي خط دار و تغييرات اساسي درشكل بشقاب ها توسط گروه صنعتي دمايار به توليد رسيده اند.

گروه صنعتي دمايار با توليد سيستم هاي دانخوري اختصاصي بر بسياري از مشكلات و محدوديت هاي سيستم هاي پيش فائق امده است.

از امكانات سيستم دانخوري ميتوان به امكان دسترسي به دان از تمام جهات  اشاره كرد .و همچنين بشقاب هاي اين سيستم به صورت جداگانه داراي دريچه كنترل ميزان دان مي باشد..

گروه صنعتي دمايار با درنظرگرفتن مرغ ها از يك روزگي تا پايان دوره ،سيستم هاي دانخوري را بابشقاب هايي كه داراي  قابليت تنظيم ارتفاع مي باشند به توليد رسانيده است..

ازمزایا سیستم دانخوری می توان به عدم آلودگی دان به کود، پر و مواد زاید نام برد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *