روش کارکرد آبگرمکن های برقی دمایار به این صورت است که آب داخل مخزن به وسیله ی حرارت حاصل از یک یا چند المنت گرم می شود.

بخش های اصلی محصول

المنت های حرارتی

ترموستات جهت قطع و وصل کردن جریان برق

مخزن ذخیره ی آب

 

1 پاسخ به آبگرمکن برقی

[بالا]

پاسخی بگذارید